Yol Akademi

NLP UYGULAYICI

Programın İçeriği ve Kapsamı:

NLP Practitioner eğitiminde NLP’ nin felsefesi, bakış açısı, değişim modelleri ve tekniklerinin öğretildiği SERTİFİKA PROGRAMI’dır.

NLP Programının Amacı:

Yeni yüzyılın değişim aracı olan Neuro Linguistic Programming ile olabilenlerle olamayanlar arasındaki farkları sıfıra indirgemek ve her isteyene istediği hayatı yaşatacak sihirli NLP uygulayıcıları / Practitioner ları yetiştirm

PROGRAMDAN SEÇMELER

NLP bağlamında isteklerle güçlü hedefler arasında büyük farklar vardır.

İstek belli belirsiz gelecekte bir şeyin bir şekilde bir şeylerle olmasıdır. Ancak Hedef zamanı belli, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve şimdiki zamanda
ifade edilerek geleceğe uyarlanarak yaratılır ve nedenleri bellidir.

 

NLP değişimi getirir. Aslında değişen kişinin kendisi değiş olaylara ve durumlara verdiği tepkilerdir.

NLP duygu ve davranış ikilisine çok önem verir. Özünde davranışsal ekolden çok beslenen NLP bu bağlamda davranış değişiminde çok güçlüdür.

NLP doğaldır. İnsanın doğasındaki mükemmelliği kullanır. Deneyimlerimizi nasıl yarattığımız bakar ve bu modelin işleyiş şekline göre mekanik bir yaklaşımla bizi üzen veya sevindiren olayların tamamen bizim kendi yarattığımız gerçeklikler olmasından yola çıkarak değişimi aslında gerçeklik üstünde değil onu temsil etme şeklinde gerçekleştirdiğimizi ön varsayar.

NLP nasıl sorunu sorarak büyük fark yaratmıştır. NLP’ den önce kişisel gelişimde ne yapmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme vardı. Motive olmak istiyorum ama nasıl? Daha fazla para kazanmak istiyorum ama nasıl? daha çok mutlu olmak istiyorum ama nasıl? İstemediğim alışkanlıklardan kurtulmak istiyorum ama nasıl? İşte NLP’ nin sonuç alınabilecek en büyük farkı bu nasılları harika yöntemlerle çözerek sonuca ulaştırabilmesidir.

NLP tekniklerle çalışır. Her davranışın bir yapısı olduğunu ( duygu, deneyim, filtreler, düşünceler ve alt modeliteleri ) ön varsayar ve bu yapının öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilerek diğerlerine aktarılabileceğini kanıtlayan tekniklerden oluşur.

 • NLP’ nin çıkışı modellemeye dayanır. NLP’ nin yaratıcıları Richard ile John, ilk olarak Geştalt terapisinin kurucusu Fritz Perls in dil kalıplarını ve terapi tarzını modelleyerek aynı sonuçları almaya başlamışlardır.

 • Ardından bu modelleri genelleyerek istedikleri hayatı yaşayan insanlarla diğerleri arasındaki farkları iyi yapanların neyi nasıl yaptıklarını mercek altına alarak diğerlerine aktarabilmenin yollarını bulmuşlardır. Böylece NLP doğmuştur.

 • NLP içeriksiiz çalışır. Danışanlarınız yaşadıkları sorunların içeriklerini sizinle paylaşmak zorunda kalmaz.

 • NLP içeriğe değil onun bizim mekanizmamızda yarattığı etkiye ve onu temsil etme şekli ile ilgilenir.

 • NLP danışanın istediği sonuca ulaşabilmesi için ne işe yarıyorsa kullan der!

 • Yani teknik veya yöntemden ziyade
  bireye özgü o ana ve sürece göre verilen
  çözümün işe yarayıp yaramadığı
  önemlidir.

NLP pratiktir. Analitik psikoloji ile yıllar
alan birçok yaklaşımı aldığı sonuçlarla çok geride bırakır.

 • NLP’ de başarısızlık diye bir kavram
  yoktur. Her deneyimden bir şeyler
  öğrenilir anlayışında olan NLP “Eğer bir
  kişi yapabiliyorsa sen de yapabilirsin”

  der.

 • “Hep aynı durumda aynı şeyi yapıp farklı
  şeylerin olmasını beklemekle olmaz ,
  farklı şeyler yapmaya başlaman gerekir” der.

 • NLP manipüle edebilir. NLP çok güçlüdür.

 • İnsanları yönetme ve kullanmak için çok
  güçlü kaynaklara sahiptir. O yüzden
  dikkatli kullanılmalı ve etik kullanacak
  kişilere öğretilmelidir.

 • NLP danışanın istediği sonuca ulaşabilmesi için ne işe yarıyorsa kullan der!

 • Yani teknik veya yöntemden ziyade
  bireye özgü o ana ve sürece göre verilen
  çözümün işe yarayıp yaramadığı
  önemlidir.

Programa Katılanların Yetkinlikleri:

-Kendi yaşamlarında NLP’ yi kullanabilirler.

-Davranış değişimleri için NLP tekniklerini kullanabilirler.

-Basit düzeyde NLP ile danışmanlık yapabilirler

 

Program Türü: Sertifika Programı

Program Süresi : 5 tam gün

Scroll to Top