Yol Akademi

P4C NEDİR?

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Nedir?

1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatır. Matthew Lipman ve takipçilerinden Ann Sharp bu pedagojiyi geliştirirken, Sokratik Diyalog yöntemini temele alırlar. Bu yöntemde, başlangıçta karşımızdaki kişinin hiçbir şey bilmediği varsayılır ve ona sorular sorarak düşünmesi ve sorgulaması sağlanır.

gender, class, training
kids, friend, circle

 Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve dogmalaşmıştır. Bu nedenle öğrencilerde, toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini farkettirme hedeflerini uygulamaya geçirebilmek amacıyla P4C Pedagojisini hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır. P4C (çocuklar için felsefe ) genellikle kazanımları nedeniyle ilgilenir . Okur yazarlık, konuşma ve dinleme matematik sınavlarındaki puanları arttırması sebebiyle faydalı olduğu düşünülmektedir. 

P4C Eğitimini Kimler Alabilir ?

P4C Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

head, world, globe

P4C Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Program Türü: Sertifika Programı

1.Modül 2. Modül 3. Modül
Giriş Eğitimi 2 tam gün
Uygulayıcı Eğitimi Katılımcı sayısına göre 3 yada 4 gün
Eğitici Eğitimi Katılımcı sayısına göre 3 yada 4 gün
Scroll to Top